top of page

Prof.Dr. Fikret Turan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Çalışma Alanları

 

Türk Dil Bilimi, Filolojisi, Kültür Tarihi

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri

Turkish Linguistics, Philology, Cultural History
Middle Eastern and Balkan Studies

Fikret Turan, Bahşayiş Lügati

İlk Türkçe sözlüklerden Bahşayiş Lügati

bottom of page