top of page

Türk Dil Bilimi, Filolojisi ve Kültür Tarihi

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri

 

Son Faaliyetlerden

               Prof. Dr. Fikret Turan

Academia.edu  https://istanbul.academia.edu/FTURAN

Instagram         https://www.instagram.com/fikret__turan/

  •  “8. Uluslararası Türkoloji Kongresi”ne bildiriyle katıldık.


İstanbul Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından 8-10 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkoloji Kongresinde “Hindistan’da Yazılmış Çağatayca-Farsça Sözlüklerde Akrabalık Bildiren Kelime ve Kavramlar Üzerine” başlıklı bildiri sunduk ve oturum başkanlığı yaptık.

  • “II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19): Şehrin Dili”nde bildiri sunduk.


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Fransa’nın Limoges Üniversitesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirdiği “II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19): Şehrin Dili” isimli kongrede “Tanzimat Döneminde Şehirli İstanbul Türkçesinin Müziğe Yansıyan Belirleyici Unsurları: Şevki Bey Şarkılarının Güftelerinde Farsça Kelimeler, Terkipler ve Ses Unsurları” başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirdik.
 

  • Hamburg Üniversitesi’ndeki çalıştaya bildiriyle katıldık.

 

Hamburg Üniversitesi tarafından 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde Hamburg Üniversitesinde gerçekleştirilen Workshop on Persian as a Lingua Franca in the Ottoman Empire [Osmanlı İmparatorluğunda Yaygın Dil Olarak Farsça Çalıştayı] isimli çalıştaya “Eminence of Persian in the Formation of Ottoman Literary Culture: Transmissions and Re-appropriations of Persian Canons and Genres within Anatolian Turkish during the 14th and 15th Centuries” [Osmanlı Edebi Kültürünün Oluşmasında Farsçanın Yüksek İtibarı: 14-15. Yüzyıllarda Farsça Öncü Edebi Eserler ile Edebi Türlerin Anadolu Türkçesine Aktarımı ve Yeniden Yorumlanışı] başlıklı tebliğimizle katıldık.

  • “Yayımlanışının 60. Yılında Philologiae Turcicae Fundamenta Seminer Dizisi” içinde sunum yaptık.

 

İstanbul Üniversitesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı tarafından hazırlanan “Yayımlanışının 60. Yılında Philologiae Turcicae Fundamenta Seminer Dizisi” içinde 14 Mart 2019 tarihinde “Philologiae Turcicae Fundamenta: Oluşma Süreci ve Genel Özellikleri” başlıklı sunumu gerçekleştirdik.

bottom of page