top of page

Türk Dil Bilimi, Filolojisi ve Kültür Tarihi

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri

 

Son Bildirilerden

               Prof. Dr. Fikret Turan

Academia.edu  https://istanbul.academia.edu/FTURAN

Instagram         https://www.instagram.com/fikret__turan/

mini_magick2019070.png

Türkiye’de Kore ve Kore Kültürü Algısı [Perception of Korea and Korean Culture in Turkey], 

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye İle Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi Bildirileri (2-3 Temmuz 2018) [International Silk Road Symposium: Interactions of the Civilizations between Turkey and Korea, 2-3 July 2018], İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2018.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Conference-Presentations

FUNDAMENTA.jpg

Philologiae Turcicae Fundamenta: Oluşma Süreci ve Genel Özellikleri [Philologiae Turcicae Fundamenta: Its Formation Process and General Features], (Yayımlanışının 60. Yılında Philologiae Turcicae Fundamenta: Seminer Serisi. Istanbul Üniversitesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Mart 2019)

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Drafts

mini_magick20190922.png

Tanzimat Döneminde Şehirli İstanbul Türkçesinin Müziğe Yansıyan Belirleyici Unsurları: Şevki Bey Şarkılarının Güftelerinde Farsça Kelimeler, Terkipler ve Ses Unsurları, (II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19): Şehrin Dili, 18-20 Eylül 2019, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 'The IInd International Congress of Social Sciences (CONGIST’19): The Language of the City: 18-20 September 2019, Faculty of Letters, Istanbul University')

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Drafts

bottom of page