top of page

Türk Dil Bilimi, Filolojisi ve Kültür Tarihi

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri

Kitaplar

               Prof. Dr. Fikret Turan

Academia.edu  https://istanbul.academia.edu/FTURAN

Instagram         https://www.instagram.com/fikret__turan/

Çağatayca Manzum Sözlük; Kelimetullah Hâce Pâdişâh, Nisâb-ı Kutbiyye; İnceleme, Metin, Sözlük, Dizin, Tıpkıbasım, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2019.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

2017 Arel Sempozyumu Bildirileri, Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu, 13-14 Aralık 2017, Editörler: Fikret Turan, Emine Temel, Emre Kurban, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2018.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye İle Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi Bildirileri, 2-3 Temmuz 2018, Editörler: Fikret Turan, Filiz Ferhatoğlu, Cezmi Bayram, İstanbul: 2018.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, Editörler: Fikret Turan, Emine Temel, Harun Korkmaz, İstanbul: İstanbul Üniv. Yay. 2017.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu 5-6 Kasım 2012, Haz. Fikret Turan, vd., Ankara: Türk Dil Kurumu, 2016.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Stages of Evolution: Studies in Turkish Language and Literature, İstanbul: İsis Yayın, 2014.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

 

Seyahatname-i Londra: Tanzimat Bürokratının Modern Sanayi Toplumuna Bakışı, İnceleme, Çeviri, Çeviri Yazı. İstanbul: Türk Tarih Vakfı, 2009.


Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

 

Eski Oğuzca Satırarası Sözlük: Bahşayiş Lügati, Istanbul: BAY Yayın, 2001 (Yeni Edisyon, TDK 2017)


Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Adverbs and Adverbial Constructions in Old Anatolian Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

Crimean War 1853-1856: A Bibliography of Monographs, Istanbul: İsis Yayın, 2000.

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

 

Old Anatolian Turkish Syntactic Structure, Harvard University, PhD Thesis, 1996 (UMI Thesis Publishing, Doktora Tezi)

 

Link: https://istanbul.academia.edu/FTURAN/Books

bottom of page